Menu Button

Βελτιώστε τον τρόπο εργασίας σας

Για να μπορούν οι εργαζόμενοι να χειρίζονται φιλόδοξα έργα, να αξιοποιούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να επιτυγχάνουν σημαντικούς στόχους, πρέπει να έχουν την δυνατότητα και τα αναγκαία εργαλεία να παραμένουν συγκεντρωμένοι στις καθημερινές υποχρεώσεις και ευθύνες τους.

Συνεπώς, για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα σε ένα γραφείο, είναι βασικό να βελτιστοποιηθεί η εργασία των ατόμων και των ομάδων, ώστε να υποστηρίζονται οι στρατηγικές επιλογές της εταιρείας.

Στο σημερινό άρθρο θα δούμε με ποιους τρόπους μπορείτε να συντονίζετε αποτελεσματικά την επικοινωνία, με πρακτικές συμβουλές για την εργασία από το σπίτι αλλά και από το εξωτερικό.

Βελτιστοποιήστε την εργασία των ατόμων και ενισχύστε τη συνολική απόδοση

Ένα από τα πολλά καθήκοντα ενός βοηθού στελεχών είναι να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος εργασίας. Ένα τέτοιο περιβάλλον υποστηρίζει τους εργαζομένους και τους παρέχει τα εργαλεία και τα κίνητρα που χρειάζονται, για να ολοκληρώνουν εργασίες τόσο από το σπίτι, όσο και από το εξωτερικό.

Ο καλύτερος εσωτερικός συντονισμός, ένα στρατηγικό σχέδιο εσωτερικής επικοινωνίας και μια ενημερωμένη εταιρική πολιτική είναι μερικά από τα στοιχεία που μπορείτε να αξιοποιήσετε, για να βελτιστοποιήσετε την εργασία των ατόμων και των ομάδων.

Σε αυτό το άρθρο μοιραζόμαστε 7 πρακτικές συμβουλές, για να σας βοηθήσουμε να συντονίζετε πιο αποδοτικά τις δραστηριότητες των εργαζομένων και να συμβάλλετε στη συνολική επιτυχία και ανάπτυξη της εταιρείας σας.

1) Φροντίστε για τον σχολαστικό και επιμελή σχεδιασμό των επαγγελματικών ταξιδιών

Όποιο κι είναι το επίπεδο της ομάδας, για να βελτιστοποιηθεί η παραγωγικότητα είναι βασικό να εξετάσετε πώς οργανώνετε και διαχειρίζεστε τα ταξίδια των εργαζομένων. Πέρα από τις κρατήσεις πτήσεων και ξενοδοχείων και την τακτοποίηση των ταξιδιωτικών εγγράφων, είναι πολύ σημαντικό να συνεννοείστε με τη διοίκηση και με τους εργαζομένους, ώστε να διασφαλίζετε ότι τα ταξιδιωτικά σχέδια ικανοποιούν τις προσωπικές ανάγκες τους και υποστηρίζουν τις εργασίες και τις υποχρεώσεις στον προορισμό τους.

Ο συντονισμός σε όλα τα στάδια του ταξιδιού είναι κρίσιμος, για να μπορούν οι εργαζόμενοι να υλοποιούν τις υποχρεώσεις τους εκτός εταιρείας. Είναι βασικό να θυμάστε ότι ο βοηθός στελεχών είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής ταξιδιών και του προϋπολογισμού που έχουν εγκριθεί από τον διευθυντή εταιρικών ταξιδιών. Με τις επόμενες συμβουλές, θα δούμε πώς μπορεί να ενισχυθεί αυτός ο ρόλος στις εταιρείες.

2) Παρακολουθήστε και διαχειριστείτε τις τρέχουσες υποχρεώσεις

Για να βελτιστοποιηθεί η καθημερινή εργασία των μελών της ομάδας, είναι σημαντικό να γνωρίζετε και να παρακολουθείτε προσεκτικά τις συνεχείς δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να απλώς εστιάζετε στις εργασίες ή στα έργα με τις πιο επείγουσες προθεσμίες. Αντίθετα, είναι σημαντικό να αξιολογείτε την κατάσταση των επιμέρους στόχων και να ενεργείτε με βάση τις προτεραιότητες. Και πάλι, ο εσωτερικός συντονισμός και ένα στρατηγικό σχέδιο επικοινωνίας αποτελούν δύο βασικά στοιχεία που θα βοηθήσουν τις ομάδες σας να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα.

3) Εξασφαλίστε ποιοτικό «χρόνο για τον εαυτό σας»

Είτε εργάζεστε στο γραφείο είτε εκτός εταιρείας, να θυμάστε πάντα να εξασφαλίζετε ποιοτικό χρόνο για τον εαυτό σας. Για να μπορείτε να υποστηρίζετε τους άλλους, πρέπει να φροντίζετε τη δική σας ευεξία.

Είναι πολύ σημαντικό να μην υποτιμάτε αυτή την παράμετρο αλλά, αντιθέτως, να προάγετε έναν υγιεινό τρόπο ζωής μέσα στην εταιρεία: ένα διάλειμμα για πρωινό καφέ ή ένα γεύμα εκτός εταιρείας με συναδέλφους σας επιτρέπει να χαλαρώσετε και να αποσυμπιεστείτε, κι ενώ σας βοηθά επίσης να γεμίσετε τις μπαταρίες σας και να αποκτήσετε την ενέργεια που χρειάζεστε, για να αντεπεξέλθετε στο πρόγραμμα της ημέρας.

4) Προετοιμάστε εγκαίρως τις συναντήσεις

Οι συναντήσεις συνεννόησης μεταξύ τμημάτων, οι συναντήσεις εντός και εκτός εταιρείας, οι συναντήσεις με πελάτες και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια αποτελούν σημαντικές δραστηριότητες που προάγουν την προσωπική ανάπτυξη, αξιοποιώντας παράλληλα νέες ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Για να διασφαλίζετε, όμως, ότι αυτές οι δραστηριότητες δεν θα είναι τελικά εις βάρος των καθημερινών καθηκόντων των εργαζομένων, πρέπει να τις οργανώνετε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Όταν ξέρουν ότι όλα είναι έτοιμα για την επόμενη συνάντησή τους, οι εργαζόμενοι μπορούν να οργανώνουν την ημέρα τους και να παραμένουν συγκεντρωμένοι στις εργασίες που πρέπει να διεκπεραιώσουν.

5) Περιορίστε το multitasking


Το multitasking αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, τόσο στο γραφείο, όσο και στο σπίτι. Σκεφτείτε απλώς εκείνες τις καθημερινές εργασίες που, αν και αποτελούν ρουτίνα, μπορεί να σας καταβάλουν και να σας αγχώσουν ή ακόμα και να σας κάνουν να χάσετε πιθανώς μια προθεσμία.

Μερικές φορές όμως, δεν αρκεί απλώς να ξέρετε πώς να διαχωρίζετε την επαγγελματική από την προσωπική σας ζωή. Όπως είπαμε και παραπάνω, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τις προτεραιότητες και τις προθεσμίες και να τις παρακολουθείτε, ώστε να αυξάνετε την παραγωγικότητα και να βελτιστοποιείτε την εργασία σας (αλλά και την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής).

6) Οργανώστε δραστηριότητες ενίσχυσης της ομαδικότητας

Ο βοηθός στελεχών παίζει βασικό ρόλο στην προώθηση αυτών των δραστηριοτήτων, και η ενίσχυση της ομαδικότητας προάγει την ανάπτυξη σταθερών και μακροπρόθεσμων σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων. Αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για διάλογο και ανταλλαγή ιδεών και απόψεων για θέματα που συζητούνται σπανίως. Μπορεί ακόμα και να οδηγήσει σε καλύτερα ιδέες για τον τρόπο προσέγγισης ενός προβλήματος ή ενός έργου.

Επιπλέον, η δημιουργία καλών σχέσεων προάγει ένα αρμονικό περιβάλλον εργασίας, βοηθά τους ανθρώπους να συμφωνούν μεταξύ τους και να συνεργάζονται με βάση κοινούς στόχους.

7) Προνοήστε για ελκυστικές υπηρεσίες και προνόμια


Μέτρα όπως οι εταιρικές συντάξεις, οι εξατομικευμένες λύσεις και οι κινητές υπηρεσίες, καθώς και προνόμια, μπορούν να συμβάλλουν στην ευεξία των εργαζομένων και να αυξήσουν τα κίνητρα και την παραγωγικότητά τους.

Είναι βασικό να υποστηρίζετε τους εργαζόμενους της εταιρείας με εργαλεία σχεδιασμένα, για να προάγουν μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και να φροντίζετε να μένουν ικανοποιημένοι και ήρεμοι, διότι έτσι παραμένουν στην εταιρεία και ενισχύεται η εικόνα της μάρκας και της εταιρείας. Άλλωστε, η ανάπτυξη μιας επιχείρησης και η αξιοποίηση νέων δελεαστικών ευκαιριών εξαρτώνται από την ικανότητα προσέλκυσης κορυφαίων ταλέντων. Και τα ταλέντα προσελκύονται συχνά από επιχειρήσεις που διατηρούν μια σταθερή, σύγχρονη εικόνα και προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες.


Θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να διασφαλίζετε τα προνόμια και την άνεση των εργαζομένων που ταξιδεύουν; Κάντε κλικ παρακάτω, για να μάθετε πώς θα αποκτήσετε περισσότερα πλεονεκτήματα με το PartnerPlusBenefit!

 

PartnerPlusBenefi

Δημοσιεύτηκε: