Menu Button
הנחות כדאיות לעסקים

הנחות חברה

הנחות חברה- הפק יותר מנסיעות עסקים

חסוך בזמן הטיסה: עם תכנית ההטבות העסקית PartnerPlusBenefit, חברות יכולות ליהנות מהטבות המקנות הנחות חברה.

הנחות חברה - עם PartnerPlusBenefit

מעוניין להוזיל את עלויות הנסיעה ולנצל הנחות חברה עבור העסק שלך?

בוא ללמוד על PartnerPlusBenefitתכנית ההטבות העסקית של לופטהנזה מציעה לעסקים קטנים ובינוניים הזדמנות חסרת תקדים לחסוך בהוצאות העסק על נסיעות עסקים, ובו זמנית לתמרץ עובדים באמצעות טיסות חינם, שדרוגים, שוברי FlyNet והטבות.

ההשתתפות בתכנית PartnerPlusBenefit מעניקה לעסק שלך הטבות שוות ערך להנחות חברה. בנוסף, אינך חייב להתחייב לכמות מינימאלית של הזמנות או להתקשר בחוזה כללי הקובע כמות הזמנות, ולכן תמיד תישאר עצמאי.

רקע על נושא זה

הנחות חברה - תקצוב טוב יותר

מדיניות המחירים כוללת לעיתים כתמריץ הנחת חברה על מחיר המחירון של מוצר או שירות. מחיר מיוחד זה מוצע ללקוחות שערכם עבור החברה רב במיוחד, מתוקף היותם שייכים למעגל לקוחות מסוים, לדוגמה למעגל הלקוחות העסקיים. המטרה היא ליצור נאמנות לקוחות ולפתות לקוחות אלה לרכוש מוצרים או שירותים נוספים. חברות התעופה משתמשות גם הן בעיקרון זה - לופטהנזה, לדוגמה, מציעה את תכנית ההטבות העסקית PartnerPlusBenefit.

נוסעים מתמידים משלמים פחות

סקר שבוצע בין נוסעים בנמלי תעופה מצביע על כך שכמעט 40 אחוזים מכלל הטיסות מבוצעות לרגל עסקים. נישת לקוחות זו חשובה במיוחד לחברות תעופה, מכיוון שנוסעים בנסיעות עסקים הם לרוב גם נוסעים מתמידים. זו הסיבה לכך שחברות זוכות במקרים רבים להנחות חברה, בהתאם למכירות.  .

ככלל, חברות התעופה דורשות מחברות להתחייב לכמות מסוימת של טיסות פנים, טיסות פנים-יבשתיות או לטיסות בין-יבשתיות בכל שנה קלנדרית. לרוב, ככל שכמות הטיסות בשנה גבוהה יותר, כך גדלה גם ההנחה המוענקת לחברה.

ברוב המקרים, חברות המעוניינות ליהנות מהטבות אלה חותמות על חוזה מול חברת התעופה. חברת התעופה הנבחרת תלויה במידה רבה במסלולי הטיסה הרגילים של העובדים. כך שחברות מרוויחות על ידי השגת הנחות לעסקים עבור "נתיבי טיסה עמוסים" כמו תל אביב – פרנקפורט או תל אביב – וינה.

תנאים חוזיים להנחות חברה

כאשר נחתם חוזה, חברות משלמות קודם כל פיקדון המהווה אחוז מסוים מסך המכירות הצפויות בהתאם לרמת ההנחה. הפיקדון משמש להענקת זיכוי על מחירי הכרטיסים. נוהל זה מאפשר לחברה להבטיח כמות טיסות מסוימת בתמורה להנחה העסקית הספציפית שלה.

אפשר לצמצם את ההנחה העסקית הניתנת לחברה אם זו אינה משיגה את יעד המכירות המינימאלי שהוסכם בין הצדדים. אפשר לקבל החזר על יתרת הזכות שנצברה בגין הפיקדון.

חוזים כלליים אינם מציעים הטבות והנחות לעסקים

עם תכנית הנחות החברה של לופטהנזה, PartnerPlusBenefit, עסקים יכולים ליהנות מטיסות גם בלי חוזה כללי ובלי כמות טיסות מינימאלית שנקבעה מראש.

כל עסק יצבור נקודות Benefit בעבור כל טיסת לופטהנזה או טיסה של אחת החברות השותפות בתכנית Benefit לאחד מיותר מ-300 יעדים ברחבי העולם. את נקודות ה-Benefit שנצברו ניתן להמיר לאחר מכן בתמורה לטיסות חינם, שדרוגים ועוד הטבות רבות נוספות.

BenefitAwards כהנחות חברה

ההטבות שאתה יכול לקבל בתמורה נקודות PartnerPlusBenefit אינן כספיות בלבד, הן כוללות גם הטבות המאפשרות לשפר את הנוחות עבור הנוסע בנסיעות עסקים. שדרוג חינם למחלקת עסקים או גישה לטרקלין העסקים, פירושם נוחות רבה יותר לנוסע העסקי, המביאה לתחושת הערכה עמוקה יותר ולעלייה במוטיבציה של העובד.

כך חברות יכולות לדאוג לעובדים בעלי מוטיבציה גבוהה המרבים לנסוע, שיוכלו כעת לתכנן את פגישותיהם בגמישות רבה יותר הודות לרשת הגדולה המופעלת על ידי לופטהנזה והחברות השותפות בתכנית . שביעות הרצון שהעובדים חווים במהלך נסיעות עסקים מתורגמת לנאמנות רבה יותר לחברה, לביצועים ולתוצאות טובים יותר.