Menu Button

אחסון נכון של כבודת היד - כי הנוחות שלכם חשובה לנו

כדאי ורצוי שהעלייה והירידה מהמטוס יתנהלו בנועם וביעילות רבה ככל האפשר לטובת כל הנוסעים, וככל שכבודת היד מאופסנת מהר יותר בתא המטען העילי, כך יכולים הנוסעים להתרווח מהר יותר במושביהם וליהנות מהנסיעה. לאור זאת פיתחו חברות התעופה של קבוצת לופטהנזה תגיות חדשות שנועדו להקל על אפסון כבודת היד על מנת לאפשר נוחות רבה יותר בעלייה למטוס.

התגיות המודפסות משני צדיהן מציינות את הדרך הנכונה לאפסון הכבודה על המטוס. הצד הלבן המחובר לכבודת יד המתאימה לדרישות, מראה לנוסע היכן לאפסן אותה (מתחת למושב שלפניו או בתא המטען העילי). פריטי כבודה קטנים יותר מסומנים בצד הכתום של התווית ויש לאפסן אותם מתחת למושב שמלפנים.

בקווים עמוסים, ייתכן שממש לפני העלייה למטוס יתבקשו הנוסעים להפקיד גם את כבודת היד התקנית לאחסון בבטן המטוס. לכן מומלץ לוודא שפריטים אישיים, כמו חפצי ערך ותרופות, נמצאים תמיד בתיק העולה אתכם לתא הנוסעים. גם מכשירים אלקטרוניים כמו טלפונים ניידים, טאבלטים, מטענים ניידים וסיגריות אלקטרוניות צריכים להיות מאופסנים בתיק זה, הואיל והם מופעלים על-ידי סוללות נטענות ואין לשלוח אותם בכבודה המאוחסנת בבטן המטוס.

פורסם: