Menu Button

בריסל איירליינס ואיירופלוט חותמות על הסכם קוד משותף

בריסל איירליינס וחברת התעופה הלאומית הרוסית, איירופלוט, חתמו על הסכם קוד משותף שיאפשר להן להציע ללקוחותיהן מבחר מגוון יותר של טיסות גמישות בנסיעות בין בריסל ומוסקבה.

נוסעים הטסים ממוסקבה ייהנו כעת מטיסות קישור לכל רשת היעדים של בריסל איירליינס, ואילו הנוסעים מבריסל ייהנו מטיסות נוחות יותר לבירה הרוסית ומקווי הטיסה של איירופלוט ברחבי העולם.

פורסם: