Menu Button

החלופה הנקייה

כל כלי טיס מהדור החדש, מפחית את פליטת הפחמן בשיעור של עד 25%. עם זאת, לא די בכך כדי להגביל את פליטות ה CO₂ ככלל. כמות הטיסות הולכת וגדלה, ואיתה השימוש בדלקים מאובנים. ענף התעופה עדיין רחוק מאוד מפיתוח מנוע חשמלי או מנוע מימן לכלי טיס גדולים. המצב שונה במקרה של דלק תעופה בר קיימא (SAF). ניתן להשתמש בו בכלי טיס והוא חלופה אמיתית לנפט. מאזן ה CO₂ נמוך באופן משמעותי, מאפשר להפחית לצמיתות את הפליטות במהלך טיסות. SAF מופק באמצעות ערבוב דלק מאובנים קונבנציונלי (דלק מאובנים) עם פחמימנים מתחדשים.

בשנת 2011, קבוצת Lufthansa השיגה עבודה חלוצית, משום שהייתה חברת התעופה הראשונה בעולם שבחנה דלק ביולוגי בטיסות רגילות, לאורך תקופה של כשישה חודשים.

SAF video

פורסם: