Menu Button

הכללים החדשים של החלטת יאט"א 830d

החל מה-1 ביוני 2019 נדרשות סוכנויות נסיעות לשאול את הנוסעים באופן יזום אם ברצונם לספק לחברת התעופה את פרטי הקשר שלהם – מספר טלפון נייד ו/או כתובת דואר אלקטרוני. המטרה היא לאפשר עדכון מהיר, שקוף ויזום של הנוסעים סביב השעון במקרה של שינויים בטיסות. הנתונים ישמשו את חברות התעופה של קבוצת לופטהנזה אך ורק לצורך עדכון הפרטים הנוגעים לטיסה ולא למטרות שיווק או פרסום.

פורסם: