Menu Button
המשך לעבוד במהלך הטיסה עם חיבור לרשת האינטרנט - עם שובר FlyNet®

המשך לעבוד במהלך הטיסה עם חיבור לרשת האינטרנט - עם שובר ®Lufthansa FlyNet

השתמש בכל אפשרויות התקשורת שמציעה רשת האינטרנט בטיסות ארוכות המופעלות על ידי לופטהנזה: עם שובר ®Flynet תוכל להשיב להודעות דוא"ל חשובות גם כשאתה מעל לעננים, או להיכנס לרשת העסקית שלך באמצעות VPN. השובר תקף ל-24 שעות וזמין תמורת 1300 נקודות Benefit בלבד.

הזמן כעת

פורסם: