Menu Button

הפרוצדורה החדשה של ''עליה למטוס בקבוצות'

מאז תחילת נובמבר, הוצגה בהדרגה פרוצדורה חדשה של עליה למטוס, בטיסות אירופאיות. בימים אלה, עולים הנוסעים של Austrian Airlines, Lufthansa ו-SWISS למטוס, על פי שיטת ''window-middle-aisle''. על מנת להבטיח השקה בצורה חלקה, הצגת הפרוצדורה בכל הטיסות האירופאיות ומספר יעדים שכנים, תידחה מנובמבר 2019 עד לאביב 2020.

הפרוצדורה החדשה לעליה למטוס, מתנהלת על פי מבנה קבוע. הנוסעים מחולקים לחמש קבוצות. אחרי קבוצת הטרום עליה למטוס ונוסעים עם סטטוס של קדימות, יעלו למטוס נוסעים שיושבים ליד החלון, אחריהם יעלו נוסעים שיושבים במושבי האמצע ולבסוף נוסעים היושבים במעבר.

בעוד שנוסעים מקבוצות 1 ו-2 ממשיכים לעלות ידנית, שאר הנוסעים עוברים דרך שער Quick Boarding. נוסעים שטסים ביחד, מיועדים לאותה קבוצה בשלב הצ'ק-אין. מספר הקבוצה אליה שייך הנוסע, מצוינת על גבי כרטיס הטיסה. ניתן למצוא את הפרוצדורה החדשה לעליה למטוס, על הצגים בשער. קריאות העליה למטוס הותאמו אף הן לכך.

כך מתנהלת העליה למטוס, על פי שיטת ''window-middle-aisle'':

טרום-עליה: משפחות עם תינוקות וילדים מתחת לגיל חמש, ילדים המטיילים לבדם, נוסעים עם ניידות מוגבלת.

קבוצות 1 ו-2: קדימות בשלב העליה למטוס עבור HON Circle Members, סנטורים, בעלי כרטיס Star Alliance Gold, נוסעי מחלקת עסקים, נוסעי Economy Flex.

קבוצה 3: נוסעי מחלקת תיירים עם מושבים ליד החלון ומלוויהם.

קבוצה 4: נוסעי מחלקת תיירים עם מושבי אמצע ומלוויהם.

קבוצה 5: נוסעי מחלקת תיירים עם מושבים במעבר.

פורסם: