Menu Button

2 x 20 הזמנות: הגדלת צי המטוסים בטיסות ארוכות טווח

האיירבוס A350-900 והבואינג 787-9 הם בין המטוסים המודרניים והידידותיים ביותר לסביבה הקיימים היום בשוק לטיסות ארוכות טווח. ההזמנה של 20 מטוסי בואינג 787-9 ועוד 20 דגמי איירבוס A350-900 היא חלק מהמגמה העקבית בחברות התעופה של קבוצת לופטהנזה לשדרוג צי המטוסים ארוכי הטווח למטוסים מודרניים וברי קיימא, ובפרט החלפת המטוסים הארבע-מנועיים בדגמים דו-מנועיים חסכוניים יותר. כך מניחה קבוצת לופטהנזה את היסודות לעתיד ארוך טווח ובר קיימא. נוסף לחסכוניות של מטוסי ה-A350 וה-B787, גם פליטות ה-CO2 הנמוכות משמעותית של מטוסים חדשים אלה היוו גורם מכריע ברכישתם. האחריות לסביבה הולכת והופכת לקריטריון בעל משקל בקבלת ההחלטות האסטרטגיות של החברה.

המטוסים החדשים יוכנסו לשירות בין 2022 ל-2027. הבואינג 777-9 החדש יוכנס לשירות עוד מוקדם יותר בטיסות לופטהנזה. מגמת החידוש של צי המטוסים ממשיכה את ההשקעה בטכנולוגיה חדשה, בהתייעלות ובנוחות הלקוחות.

פורסם: