Menu Button

לטוס עם קיימות

קבוצת לופטהנזה מחזיקה צי מטוסים מודרני ובר קיימא. לשם כך הזמינה הקבוצה למעלה מ-190 מטוסים מהדור האחרון, שיוכנסו לשירות עד 2025. אקולוגיה וחיסכון הולכים יד ביד: צריכת דלק נמוכה יותר לא רק מפחיתה עלויות, אלא גם מצמצמת את פליטת הפחמן הדו-חמצני. היכנסו לריאיון כדי ללמוד עוד על אסטרטגיות קיימות ועל האופן שבו נערכת קבוצת לופטהנזה לקראת טיסות העתיד.

קראו את הריאיון המלא

פורסם: