Menu Button

מידע חשוב בנוגע לתקשורת בדואר אלקטרוני עם חברות התעופה של קבוצת לופטהנזה

חברות התעופה של קבוצת לופטהנזה מכבדות את פרטיותם של לקוחותיהן ושותפיהן עסקיים. היות והתקשורת האלקטרונית הכללית עם חברות קבוצת לופטהנזה אינה מוצפנת, נבקשכם להגן על המידע האישי שלכם (שם, פרטי קשר, קוד הזמנה ומספר כרטיס) בדואר האלקטרוני. חשוב במיוחד להימנע מהכנסת פרטים אלה בשורת הכותרת של הודעת הדואר.

פורסם: