Menu Button

נפט גולמי סינתטי מכוסות פלסטיק

כוסות השתייה המשומשות חוזרות לחיים חדשים

בינואר 2019 החלה אוסטריאן איירליינס לפעול בשיתוף עם תאגיד הנפט והגז האוסטרי OMV על פרויקט מיחזור כוסות הפלסטיק המשומשות. הכוסות שעוברות עיבוד ראשוני במפעל הפיילוט של OMV, ReOil®, הופכות לנפט גולמי סינטטי ואז לדלקים ולחומרי גלם אחרים המשמשים את תעשיית הפלסטיק. רק כדי לסבר את האוזן, 100 ק"ג פלסטיק משומש יכול לשמש להפקת מאה ליטר נפט גולמי סינתטי.

כך תומכת אוסטריאן איירליינס בכלכלה מעגלית של שימור משאבים וחותרת בעקביות להגשמת המשימה שהציבה לעצמה, לצמצם את כמות הפסולת המיוצרת בטיסות. אוסטריאן איירליינס החלה להפריד את בקבוקי הפלסטיק, הזכוכית והקרטון, הפחיות ופסולת הנייר הנאספים בטיסות לצורך מיחזור כבר לפני מספר שנים.

פרויקט "טסים ירוק" של קבוצת לופטהנזה כורך בתוכו פיתוח של רעיונות ושיטות שמטרתם, בין היתר, לצמצם את הפסולת והזיהום הסביבתי ולהכניס את נושא הקיימות לענף התחבורה האווירית.

פורסם: