Menu Button

רק עיתונים דיגיטליים ב-Brussels Airlines

Brussels Airlines שמה קץ לכל העיתונים המודפסים בטיסותיה. במקומם, נוסעים יכולים לקבל עיתון דיגיטלי ללא עלות.

הנוסעים יכולים לבחור מבין העיתונים הבלגיים וההולנדים. המעבר לעיתונים דיגיטליים נעשה בכוונה תחילה, שכן Brussels Airlines שואפים לעמוד בסטנדרטים הדיגיטליים של ימינו, תוך צמצום הפגיעה בסביבה. הסרת העיתונים המודפסים מכל הטיסות, מונעת היווצרות של 115 טונות של פסולת ומפחיתה את משקלו של המטוס, דבר שבתורו מצמצם את צריכת הדלק ומוביל להפחתת כמויות ה- CO₂ הנפלטות, בסדר גודל של 35 טון בשנה.

פורסם: