Menu Button

שיתוף פעולה למען הסביבה

בדגש על סביבה וחברה - איזון פחמני ומעורבות חברתית

כל הטיסות העסקיות של עובדי קבוצת לופטהנזה מופעלות תוך שמירה על איזון פחמני בתוקף רטרואקטיבי ל-1 ינואר 2019. לצורך כך הוחלט לאזן את פליטות הפחמן הדו-חמצני מול תרומות לקרן השוויצרית המוכרת להגנה על האקלים, myclimate. התרומות מועברות לפרויקטים מאושרים להגנה על האקלים העומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר ותורמים לא רק לצמצום הפליטות של פחמן דו-חמצני אלא גם  לקידום מדיניות של פיתוח בר-קיימא. בעתיד תשולב הצעה זו ישירות במסכי ההזמנות וגם לקוחות החברה יוכלו לאזן בקלות את הנזק הסביבתי הכרוך בטיסה. ואם לא די בכך, קבוצת לופטהנזה לוקחת את המחויבות שלה צעד נוסף קדימה. עד 2030 מתכוונת החברה להסב את מערכות התפעול הקרקעי שלה ולהביא אותן לאיזון פחמני בשווקים המקומיים של החברה, בגרמניה, אוסטריה ושוויץ. הפרויקט כולל הסבה לרכבים בעלי מערכות הנעה חשמליות או אחרות ורכישת אנרגיה ירוקה בלבד.

צעד נוסף הוא הרחבת המחויבות החברתית בגרמניה. ארגון הסיוע של עובדי לופטהנזה, ברית הסיוע (Help Alliance), הוא עמוד התווך המרכזי במחויבותה החברתית של קבוצת לופטהנזה והוא הגוף המנהל את כל הפרויקטים של החברה בתחום הסיוע החברתי ברחבי העולם. מועצת המנהלים של החברה החליטה להרחיב באופן ניכר את מחויבותה זו, תחילה בגרמניה עם פרויקטים חדשים, ואז במקומות מרכזיים נוספים. פרויקטים אלה יוצעו באופן עצמאי וייתמכו על ידי עובדי החברה בהתאם לעקרונות ברית הסיוע.

פורסם: