Menu Button

טרמינל 2 Satellite במינכן: שירות הסעה חלופי באמצעות אוטובוסים

עד ה-6 בספטמבר 2018, החל מיום שני בשעה 12:00 בצהריים ועד יום חמישי בשעה 12:00 בצהריים יופסק שירות ההסעה האוטומטי (PTS) בשדה התעופה מינכן. במהלך פרק הזמן הזה יועברו הנוסעים לטרמינל 2 Satellite  וממנו באמצעות אוטובוסים (שערים K  ו-L).

סקירה אודות שירות ההסעה החלופי לטרמינל 2 :Satellite

  • נוסעים הממריאים מאזור K:

אוטובוסים יוצאים כל 2 דקות משערים G61 ו-G62

  • נוסעים הממריאים מאזור L:

אוטובוסים יוצאים כל 4 דקות משער H29

 

נוסעים במעבר המגיעים לטרמינל 2 וטיסת ההמשך שלהם ממריאה מטרמינל 2 Satellite יועברו גם כן לשערים K ו-L באמצעות אוטובוסים אלה.

 

סקירה אודות שירות ההסעה החלופי לטרמינל 2:

  • תחנות היציאה של שירות ההסעה החלופי עבור נוסעים המגיעים לטרמינל 2 Satellite (שערים K ו-L) מסומנות בהתאם. האוטובוסים מעבירים את הנוסעים לאזור איסוף המזוודות והיציאה.
  • נוסעים במעבר אשר טיסת ההמשך שלהם ממריאה מטרמינל 2 מועברים לשערים G ו-H.

 

מאחר וזמן ההעברה לשער היציאה עלול להתארך בכ-20 דקות עקב שירות ההסעה החלופי מתבקשים הנוסעים לקחת זאת בחשבון בעת תכנון הנסיעה.

 

שירות ההסעה האוטומטי של שדה התעופה מחבר את טרמינל 2 עם טרמינל 2 Satellite ומרחיב את פעילותו על מנת לעמוד במספר הנוסעים ההולך וגדל ללא תקלות. לשם כך נדרשות בדיקות רבות אשר במהלכן לא ניתן יהיה, לצערנו, להעמיד את השירות לרשות הנוסעים.

פורסם: