Menu Button

טסים קל יותר ונוח יותר

מעתה ואילך תבדוק לופטהנזה את כבודת היד של כל הנוסעים ותוודא כי הוא עומד בדרישות הגודל, הכמות והמשקל המותרים על מנת לייעל את תהליך העלייה למטוס ולהבטיח שהטיסות יצאו בזמן. כבודת יד שאינה עומדת בתקנות תופקד בדלפק לופטהנזה או בעמדת מסירת הכבודה בשירות עצמי לפני הבידוק הביטחוני, ובמקרה שהכבודה חורגת ממדיניות הכבודה בכפוף למחלקת הכרטוס, יתכן שהנוסעים ידרשו לשלם עמלת כבודה.

בטיסות עמוסות מאוד, ייתכן שיהיה צורך להפקיד גם את כבודת היד העומדת בתקנות בשער עצמו, לפני העלייה למטוס. במקרה כזה, חשוב לוודא שפריטים אישיים, כמו חפצי ערך ותרופות, עולים אתכם לתא הנוסעים. בנוסף, אין לאחסן מכשירים כמו טלפונים ניידים וטאבלטים, מטענים ניידים וסיגריות אלקטרוניות המכילים סוללות וסוללות נטענות, בכבודה הנשלחת לבטן המטוס.

פורסם: