Menu Button

Co z naszą planetą...

Odpowiedzialność oraz zrównoważona i staranna działalność są integralną częścią naszej strategii. Dążymy do tworzenia wartości dodanej dla naszych klientów i pracowników oraz do wypełniania naszych zobowiązań wobec środowiska i społeczeństwa. Dlatego nieustannie ulepszamy nasze sposoby, aby chronić klimat, utrzymywać odpowiedzialne i uczciwe relacje oraz aktywnie angażować się w sprawy społeczne. Jednym z nich jest „Help Alliance”, organizacja Lufthansa Group i jej pracowników, udzielająca pomocy. Założona w 1999 roku przez 13 pracowników organizacja non-profit zarządza obecnie około 35 projektami na całym świecie.

Więcej informacji

Dane z dnia: