Menu Button

Czysta alternatywa

Każda nowa generacja samolotów redukuje emisję CO2 o nawet 25%. Jadnak wyłącznie takie działanie nie wystarcza do ograniczenia ogólnej emisji CO2. Ruch lotniczy wzrasta i nadal wymaga paliw kopalnych. Lotnictwo jest jeszcze daleko od opracowania silnika elektrycznego lub wodorowego dla dużych samolotów. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF). Może być ono łatwo stosowane w samolotach i jest prawdziwą alternatywą dla paliw kopalnych. Znacznie niższy bilans CO2 netto umożliwia trwałe ograniczenie emisji podczas operacji lotniczych. SAF jest produkowane poprzez zmieszanie konwencjonalnej nafty (na bazie paliw kopalnych) z odnawialnymi węglowodorami.

W 2011 roku Lufthansa Group wykonała pionierską pracę, będąc pierwszą linią lotniczą na świecie, która testowała wykorzystanie biopaliwa w regularnych operacjach lotniczych przez okres około sześciu miesięcy.

SAF na filmie

Dane z dnia: