Menu Button

Kluczowa rola podróży biznesowych w rozwoju firmy

Obecnie wiele firm traktuje podróże służbowe jako koszty, których można uniknąć, ponieważ nowoczesna technologia pozwala na zdalne interakcje, które wcześniej były nie do pomyślenia. Wideokonferencje są szeroko stosowane, gdy nie można fizycznie podróżować do klienta lub partnera, ale czy jest to naprawdę najlepsza metoda w biznesie? Musimy przyznać, że nic nie przewyższa osobistej komunikacji, zwłaszcza jeśli chodzi o delikatne kwestie lub nawiązanie wstępnej relacji z rozmówcą. Poznajmy 4 powody, dla których podróże służbowe są niezbędne i pozwalają usprawnić naszą działalność.

Dlaczego spotkanie twarzą w twarz jest lepsze niż „pośrednia” komunikacja?

Oto powody, dla których warto inwestować w podróże biznesowe.

 

1.Gruntowanie zaufania nowych klientów

Zwłaszcza w przypadku spotkania z potencjalnym klientem lub nowym klientem, spotkanie twarzą w twarz jest niezbędne do ustanowienia relacji zaufania i wzajemnego poznania. Wiadomości e-mail, telefony, czy połączenia wideo zapewniające obraz, nigdy nie pozwolą na taki sam poziom interakcji i nawiązanie osobistej więzi.

Prawdziwa rozmowa pozwala wniknąć głębiej, lepiej zrozumieć potrzeby, wątpliwości i intencje rozmówcy. Poziom empatii, który zostanie stworzony podczas osobistego spotkania, z pewnością będzie większy, co przełoży się na szansę pozytywnego rezultatu negocjacji lub rozpoczęcia korzystnej współpracy.

Ponadto komunikacja twarzą w twarz często pozwala uniknąć ewentualnych nieporozumień (bardzo często występujących zwłaszcza w formie pisemnej) i zachęca do poczucia wspólnoty między stronami. Jest to jeden z filarów komunikacji korporacyjnej, który jest niezbędny do stworzenia udanych projektów.

 

2.Umacnianie związków z obecnymi klientami

Znaczenie spotkań bezpośrednich dotyczy nie tylko nowych klientów. Ważne jest, aby organizować spotkania twarzą w twarz również z obecnymi klientami, aby wzmocnić i potwierdzić zaufanie, które uzyskano i zbudowano z wielką trudnością na początku współpracy.

Ponadto zorganizowanie spotkania na żywo może być okazją do zaproponowania nowej oferty i pokazania konkretnie, jak można ją zintegrować z działalnością rozmówcy, czego nie można zrobić tak efektywnie podczas rozmowy wideo.

 

3.Poszerzanie siatki kontaktów

Gdy przebywasz w biurze przez cały dzień, możliwości rozwoju Twojej firmy z pewnością nie są zbyt wysokie. Podczas samej podróży - być może czekając na wejście do saloniku na lotnisku lub na pokład samolotu - istnieje możliwość spotkania kogoś, kto jest związany z działalnością firmy i z kim można nawiązać nić porozumienia lub wartościowy kontakt.

Jeśli podróż biznesowa obejmuje również targi lub konferencję, możliwości są zwielokrotnione. Nigdy nie powinno się lekceważyć znaczenia oraz siły sieci kontaktów i wiedzy, które mogą być tworzone, ponieważ są one w stanie wykreować niewyobrażalne i wartościowe możliwości.

 

4.Doskonalenie umiejętności podróżujących pracowników

Możliwości oferowane przez podróże służbowe dla członków zespołu są nie tylko komercyjne, ale także edukacyjne. W rzeczywistości pracownicy mają możliwość zwiększenia swoich umiejętności, zaangażowania, znalezienia się w nowej, być może niecodziennej dla nich sytuacji i w ten sposób rozwijania swoich zdolności do współpracy i zdolności adaptacyjnych. Istotny jest także fakt, że dzięki temu będą czuć mocniejszą przynależność do firmy. Wszystko to jest kluczowym elementem dla rozwoju pracowników. Ale to nie wszystko: może się zdarzyć, że podróż służbowa zostanie zorganizowana w celach szkoleniowych. Prawdą jest, że wiele kursów jest dostępnych online, ale zdobytej wiedzy nie można porównać do szkolenia stacjonarnego, dającego możliwość bezpośredniego zadawania pytań, ich wyjaśniania oraz interakcji z nauczycielami.

 

Bez wątpienia podróże to dla firm koszt, którego nie należy lekceważyć, ale szanse na uzyskanie pozytywnego zwrotu z inwestycji są wysokie. Dzięki optymalizacji kosztów podróży, małymi środkami można uniknąć nadmiernych wydatków, dzięki czemu korzyści będą jeszcze większe.

W tej perspektywie menedżer podróży może odgrywać kluczową i strategiczną rolę w negocjowaniu najlepszych taryf, określaniu procedur ograniczania wydatków i informowania kolegów o usługach dostępnych lub nie, podnosząc jednocześnie świadomość znaczenia przestrzegania polityki podróży firmy. Optymalnie zarządzając wydatkami na podróże oczywiste jest, że zdobycie nowych możliwości i rozwój biznesu będą większe niż same koszty podróży.

Pomimo powszechnego rozpowszechniania nowych i bardziej zaawansowanych technologii, trudno założyć, że różnorodne środki komunikacji mogą całkowicie zastąpić bezpośrednie doświadczenie i bezpośrednią rozmowę, niezależnie od celu spotkania. Podróże biznesowe pozwalają poprzez bezpośrednie relacje tworzyć i utrwalać relacje zaufania, ustanawiać nowe partnerstwa oraz rozszerzać horyzonty i umiejętności podróżujących pracowników. Warto to rozważyć, uważnie oceniając cele i zwrot z inwestycji.

Jeśli założenia są pozytywne, nie ma powodu, aby obawiać się tych wydatków!

Dane z dnia: