Menu Button

Najnowsze przepisy dla osób wjeżdżających do Niemiec ze stref ryzyka

W obecnej sytuacji przepisy wjazdowe do różnych miejsc docelowych mogą zmieniać się dynamicznie. Od 14 stycznia 2021 r. ponownie zaktualizowano przepisy dotyczące podróżnych wjeżdżających do Niemiec z obszarów zagrożonych.

Podróżni wjeżdżający do Niemiec z regionu sklasyfikowanego jako obszar ryzyka przez Instytut Roberta Kocha są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu Covid-19 przy wjeździe do Niemiec. Dzieci poniżej 6 roku życia są zwolnione z obowiązku badania lub przedstawienia dowodu.

Od 14 stycznia 2021 r. obszary ryzyka zostały podzielone na trzy poziomy i w zależności od poziomu obowiązują różne wymagania:

  • Poziom 1 - Obszary ryzyka: obowiązek przeprowadzenia testu. Test antygenowy lub PCR musi zostać wykonany w ciągu 48 godzin od przybycia
  • Poziom 2 - Obszary wysokiego ryzyka: obowiązek przeprowadzenia testu. Test antygenowy lub PCR musi zostać wykonany w ciągu 48 godzin przed wjazdem. W przypadku braku negatywnego wyniku testu przelot nie będzie możliwy. Osoby, które przejeżdżają tylko przez Republikę Federalną Niemiec, są zwolnione z obowiązku posiadania wykonanego testu
  • Poziom 3 - Obszary ryzyka, na których występują mutacje wirusa: obowiązek przeprowadzenia testu. Test antygenowy lub PCR musi zostać wykonany w ciągu 48 godzin przed wjazdem. Dotyczy to również pasażerów, którzy są tylko w tranzycie przez Republikę Federalną Niemiec. W przypadku braku negatywnego wyniku testu przelot nie będzie możliwy 

Aktualna klasyfikacja wszystkich krajów i regionów jest dostępna na stronie internetowej Instytutu Roberta Kocha.

Klasyfikacja i przegląd obszarów ryzyka (Instytut Roberta Kocha)

Należy pamiętać, że obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna nadal obejmuje wszystkich podróżnych wjeżdżających do Niemiec z obszarów poszczególnych stref ryzyka. Ponadto podróżni są zobowiązani do wypełnienia cyfrowego wniosku Digital Entry Application (DEA) lub wniosku zastępczego przed wylotem. Od tych reguł jest tylko kilka wyjątków.

Ważna uwaga dla osób podróżujących służbowo:

W przypadku wjazdu do Niemiec z obszarów wysokiego ryzyka (poziom 2) i regionów z mutacją wirusa (poziom 3) wyłączenie dla osób podróżujących służbowo nie ma już zastosowania. Od 14 stycznia 2021r. osoby podróżujące służbowo podlegają również obowiązkowi rejestracji i przedstawienia dowodu negatywnego wyniku testu.

Aby uzyskać szczegółowe i aktualne informacje na temat obowiązków związanych z kwarantanną i testami przed wjazdem do Niemiec, prosimy o sprawdzenie na lufthansa.com Więcej o wjeździe do Niemiec

 

 

Dane z dnia: