Menu Button

Nowa procedura boardingu

Od początku listopada nowa procedura boardingu jest stopniowo wprowadzona na połączeniach europejskich. Na rejsach Austrian Airlines, Lufthansy oraz SWISS, pasażerowie wchodzą teraz na pokład zgodnie z regułą „okno-środek-przejście”. Aby zapewnić sprawne działanie tej zasady, wprowadzenie jej na wszystkie rejsy europejskie oraz sąsiednie kraje, zostanie przełożone z listopada 2019 r. na wiosnę 2020 r.

Nowa procedura boardingu ma ustaloną strukturę. Pasażerowie są podzieleni na pięć grup. Po wcześniejszym boardingu oraz pasażerach ze statusem priorytetowym, na pokład wejdą pasażerowie z miejscami przy oknie, następnie siedzący pośrodku, a na końcu pasażerowie siedzący przy przejściu.

Podczas, gdy boarding pasażerów z grup 1 i 2 wciąż wciąż odbywa się manualnie pozostali pasażerowie przechodzą przez bramki Quick Boarding. Pasażerowie podróżujący wspólnie, podczas odprawy zostają przypisani do tej samej grupy. Informacja o przypisanej grupie znajduje się na karcie pokładowej. Informację o nowej procedurze boardingu można znaleźć na monitorach w gate’cie. Powiadomienia również zostały zmienione.

Oto jak działa boarding zgodnie z zasadą okno-środek-przejście:

Wcześniejszy boarding: rodziny z niemowlętami i małymi dziećmi poniżej piątego roku życia, dzieci podróżujące samodzielnie, pasażerowie z ograniczoną mobilnością

Grupy 1 i 2: priorytetowy boarding pasażerów o statusie HON Circle Member, Senator, posiadaczy karty Star Alliance Gold, pasażerów Klasy Biznes, pasażerów z taryfą Economy Flex

Grupa 3: pasażerowie Klasy Ekonomicznej z miejscami przy oknie oraz osoby towarzyszące

Grupa 4: pasażerowie Klasy Ekonomicznej z miejscami pośrodku oraz osoby towarzyszące

Grupa 5: pasażerowie Klasy Ekonomicznej z miejscami przy przejściu

Dane z dnia: