Menu Button

Nowe przepisy dotyczące wjazdu i tranzytu na terenie Niemiec

Od 13 maja 2021 r. (data planowanego wjazdu do Niemiec) obowiązują nowe przepisy dotyczące wjazdu do Republiki Federalnej Niemiec.

Najważniejsze zasady:

  • Osoby w pełni zaszczepione lub „ozdrowieńcy” są zwolnieni z wymogu przeprowadzenia testu. Nie dotyczy to jednak wjazdu z obszarów z mutacjami wirusa: w tym przypadku nadal wymagane jest wykonanie testu przed odlotem 
  • Za zaszczepionych uważa się podróżnych, którzy zakończyli serię szczepień szczepionką zatwierdzoną w UE, ponad 14 dni wcześniej. Obecnie są to szczepionki firm: BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Potwierdzenie powrotu do zdrowia dla „ozdrowieńców” stanowi wynik testu PCR/LAMP/TMA, który ma co najmniej 28 dni i nie więcej niż 6 miesięcy 
  • Negatywny wynik testu na Covid-19 w momencie wylotu, który może być wymagany przy wejściu, musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin (test antygenowy)* lub - nowość – nie wcześniej niż 72 godziny (testy PCR, RT-LAMP lub TMA) przed wjazdem do Niemiec (czas wymazu)
  • Certyfikaty są akceptowane w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim lub hiszpańskim; samodzielnie wykonywane testy nie są brane pod uwagę
  • Osoby w pełni zaszczepione lub „ozdrowieńcy” z obszarów ryzyka i wysokiej zachorowalności są zwolnieni z kwarantanny przy wjeździe do Niemiec. Pasażerowie z obszarów ryzyka, którzy uzyskali negatywny wynik testu, są również zwolnieni z kwarantanny przy wjeździe. Wymaga to jednak dołączenia dowodu szczepienia/odporności lub wyniku testu do dokumentu cyfrowej rejestracji przy wjeździe Digital Registration on Entry (DEA). Alternatywnie, dowód taki może zostać przedstawiony organom do spraw ochrony zdrowia, po wjeździe
  • Cyfrowa rejestracja przy wjeździe (DEA) pozostaje obowiązkowa dla wszystkich podróżnych, niezależnie od klasyfikacji ryzyka. Od tych zasad jest tylko kilka wyjątków
  • Wyżej wymienione wymagania dotyczące szczepień / odporności i testów dotyczą również pasażerów w tranzycie, którzy wjeżdżają do Niemiec wyłącznie w celach tranzytowych. Jedynymi wyjątkami są pasażerowie tranzytowi podróżujący z państwa spoza strefy Schengen do państwa spoza strefy Schengen

Szczegółowe i aktualne informacje na temat wymagań dotyczących kwarantanny i testów przed wjazdem do Niemiec można znaleźć na stronie lufthansa.com:

Więcej na temat wjazdu do Niemiec

Uwaga: ze względu na wprowadzone w ostatniej chwili zmiany w przepisach wjazdowych, może minąć trochę czasu, zanim zawartość tej strony zostanie zaktualizowana. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Dane z dnia: