Menu Button

Nowe przepisy dotyczące wjazdu i tranzytu na terenie Niemiec

Od 1 sierpnia 2021 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wjazdu do Republiki Federalnej Niemiec. W momencie wjazdu osoby od 12 roku życia muszą co do zasady posiadać ujemny wynik testu lub dowód szczepienia albo ozdrowienia.

Najważniejsze zasady:

  • Wyznaczenie obszarów ryzyka: Od 1 sierpnia 2021 r. będą rozróżniane dwie kategorie: obszary wysokiego ryzyka i obszary z mutacjami wirusa. Kategoria „zwykłego” obszaru ryzyka nie będzie już obowiązywać. 
  • Obowiązek poddania się kwarantannie: W przypadku wjazdu do Niemiec po pobycie na obszarze wysokiego ryzyka wymagana jest 10-dniowa kwarantanna dla osób, które nie są w pełni zaszczepione ani nie są „ozdrowieńcami”. Kwarantanna może zostać zakończona wcześniej, w przypadku okazania zaświadczenia o szczepieniu, ozdrowieniu lub negatywnego wyniku testu, jednak nie wcześniej niż pięć dni po wjeździe. Po pobycie na obszarze z mutacjami wirusa, czas trwania kwarantanny nie może ulec skróceniu. 
  • Wjazd z dziećmi: Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku przedstawienia zaświadczeń. W ich przypadku kwarantanna po pobycie na obszarze wysokiego ryzyka kończy się automatycznie po piątym dniu od wjazdu do Niemiec. 
  • Osoby zaszczepione i „ozdrowieńcy”: Dowód szczepienia lub wyzdrowienia z COVID-19* może zastąpić negatywny wynik testu i zwolnić z kwarantanny przy wjeździe. Obecnie nie dotyczy to pasażerów, którzy przed wjazdem spędzili czas na obszarze z mutacjami wirusa. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dotyczy w tym wypadku również zaszczepionych podróżnych – niezależnie od rodzaju przyjętej szczepionki. 
  • Obowiązek rejestracji: w przypadku wjazdu z obszarów wysokiego ryzyka i obszarów z mutacjami wirusa nadal istnieje obowiązek cyfrowej rejestracji przy wjeździe tzw. Digital Registration on Entry (DEA)
  • Przyloty z obszarów z mutacjami wirusa: nie ma już zakazu przewozu pasażerów tranzytowych z obszarów z mutacjami wirusa, o ile mają rejs przesiadkowy do kraju strefy Schengen lub Non-Schengen (warunek: dalszy przelot we Frankfurcie lub Monachium w ciągu 24 godzin; nie można opuszczać strefy tranzytowej we Frankfurcie lub Monachium).
  • Pasażerowie tranzytowi: tranzyt w Niemczech do miejsca docelowego poza granicami Niemiec jest możliwy i nie wymaga dowodu szczepienia/odporności, negatywnego wyniku testu ani rejestracji online.

 

Nadal obowiązują następujące zasady:

  • Negatywny wynik testu na Covid-19, jeśli jest wymagany, musi zostać wykonany nie więcej niż 48 godzin (test antygenowy)** i nie więcej niż 72 godziny (testy PCR, RT-LAMP lub TMA) przed czasem wjazdu do Niemiec (czas pobrania wymazu). Przed wylotem i przy wjeździe należy przedstawić odpowiedni certyfikat potwierdzający negatywny wynik testu lub, w stosownych przypadkach, dowód szczepienia lub nabycia odporności (ozdrowienia). 
  • Akceptowane są certyfikaty w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim lub hiszpańskim; certyfikowane testy wykonywane samodzielnie są również ważne. 
  • Więcej informacji na temat międzynarodowych obszarów ryzyka znajdziesz tutaj

 

Aby uzyskać szczegółowe, aktualne informacje na temat wymagań dotyczących kwarantanny i testowania przy wjeździe do Niemiec, odwiedź stronę lufthansa.com

Więcej na temat wjazdu do Niemiec

* Podróżnych uważa się za zaszczepionych jeśli zakończyli serię szczepień - szczepionką zatwierdzoną w UE - ponad 14 dni temu; obecnie są to szczepionki firm: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Dowodem ozdrowienia musi być test PCR/LAMP/TMA, który ma co najmniej 28 dni i co najwyżej sześć miesięcy.

** Wyjątek: Testy antygenowe nie więcej niż 24 godziny przed wjazdem, jeśli pasażerowie przybywają z obszaru z mutacjami wirusa.

 

Dane z dnia: