Menu Button

Nowe przepisy wjazdowe do Niemiec

Zaktualizowane przepisy dotyczące kwarantanny dla podróżnych wjeżdżających do Niemiec – zwolnienie dla osób podróżujących służbowo.

Ostatnio weszły w życie zaktualizowane przepisy dotyczące obowiązku kwarantanny i/lub testowania podróżnych wjeżdżających do Niemiec z zagranicznych obszarów o podwyższonym ryzyku dotyczącym zakażenia wirusem Covid-19. Obowiązek kwarantanny dotyczy wszystkich osób wjeżdżających do Niemiec, które przed wjazdem znajdowały się w regionie lub kraju sklasyfikowanym jako obszar ryzyka przez Instytut Roberta Kocha.

Obszary podwyższonego ryzyka (wg. Instytutu Roberta Kocha)

Wjazd z obszarów podwyższonego ryzyka

Dla podróżnych wjeżdżających do Niemiec z obszaru zagrożenia obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Są oni również zobowiązani do wypełnienia tak zwanego formularza "Rejestracja cyfrowa przy wjeździe" (Digital Registration on Entry) przed wjazdem do Niemiec. Jako potwierdzenie, podróżni otrzymają dokument PDF, który należy mieć przy sobie i okazać na żądanie (w formie cyfrowej lub drukowanej). Cyfrowy formularz rejestracyjny jest dostępny w kilku językach.

Przejdź do formularza Rejestracji cyfrowej

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny

Niektóre grupy osób (np. osoby w podróży służbowej do 5 dni) mogą zostać zwolnione z obowiązku kwarantanny, pod pewnymi warunkami, dzięki negatywnemu wynikowi testu. W takich przypadkach nie jest również konieczne wypełnienie formularza "Rejestracja cyfrowa przy wjeździe".

Warunki zwolnienia dla osób podróżujących służbowo:

  • Pobyt do 5 dni w obszarze podwyższonego ryzyka lub w Niemczech,
  • Zaświadczenie potwierdzające konieczność i pilność pobytu (od pracodawcy lub instytucji edukacyjnej),
  • Negatywny wynik testu* został uzyskany nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem lub maks. 72 godziny po wjeździe.

Pasażerowie tranzytowi

Osoby przemieszczające się w tranzycie przez Republikę Federalną Niemiec są zwolnione z obowiązku kwarantanny i badań - pod warunkiem, że opuszczają obszar najszybszą trasą, bez pobytu (noclegu).

Skrócenie okresu kwarantanny

Jeśli podróżnym nie przysługuje zwolnienie, istnieje możliwość przeprowadzenia testu na obecność koronawirusa najwcześniej piątego dnia po wjeździe – wynik negatywny prowadzi do wcześniejszego zakończenia kwarantanny.

Więcej o wjeździe do Niemiec

Uwaga: Decydujące znaczenie ma obowiązujące rozporządzenie właściwego niemieckiego kraju związkowego (Bundesland), w którym podróżny ma miejsce zamieszkania lub w którym przebywa w Niemczech. Każdy podróżny powinien zatem dokładnie sprawdzić przed wjazdem do kraju, czy istnieją wyjątki od obowiązku kwarantanny.

 

 

Dane z dnia: