Menu Button

Nowe zasady podróżowania do Szwajcarii

Ważne informacje dla osób podróżujących do Szwajcarii lub podróżujących tranzytem przez Szwajcarię:

Od 8 lutego 2021 r. wszystkie osoby podróżujące do Szwajcarii muszą wypełnić elektroniczny formularz lokalizacji pasażera (ePLF – electronic passenger locator form) i przedstawić dowód negatywnego wyniku testu PCR.

W momencie wyjazdu wynik testu nie może być starszy niż 72 godziny. Musi być on przedstawiony pracownikowi personelu naziemnego przy stanowisku odprawy lub przed wsiadaniem do samolotu w kraju wylotu. Wymóg badania obejmuje wszystkich podróżnych, w tym pasażerów tranzytowych, którzy podróżują przez Szwajcarię do miejsca przeznaczenia, niezależnie od tego gdzie rozpoczyna się ich podróż.

Podczas odprawy online podróżni otrzymają jedynie potwierdzenie rezerwacji. Natomiast rzeczywista karta pokładowa zostanie wystawiona przy stanowisku odprawy na lotnisku. SWISS zaleca, aby pasażerowie przeznaczyli więcej niż zwykle czasu na formalności na lotnisku oraz upewnili się, jakiego rodzaju maski są wymagane na pokładzie samolotu.

Przegląd podstawowych wymagań.

Dane z dnia: