Menu Button

Relacja pana Mirosława Karowa, Polska Żegluga Morska

Pan Mirosław Karow, inspektor techniczny w przedsiębiorstwie Polska Żegluga Morska, podróżujący z Lufthansa Group z Berlina przed Frankfurt do Madrytu, w czerwcu 2020

"Linie lotnicze dbały o zachowanie bezpieczeństwa poprzez nałożenie na pasażerów i personel obowiązku przebywania podczas podróży w maskach na twarzach, zalecanie dokładnego mycia rąk oraz wręczenia pasażerom chusteczek nasączonych środkiem odkażającym, zachowaniem bezpiecznych odległości pomiędzy pasażerami na lotnisku oraz podczas wsiadania i wysiadania z samolotu oraz podczas przemieszczania się po lotniskach. Jednocześnie wszelkie niezbędne udogodnienia były nadal dostępne mimo trudnej sytuacji związanej z obostrzeniami narzuconymi w związku z pandemią."

Czy czuł się Pan bezpiecznie podczas podróży?

Czułem się bezpiecznie.

Wrażenia dotyczące procedur stosowanych na lotnisku i na pokładzie:

Procedury mimo, że nieco zmienione, nie powodowały większych utrudnień.

Czym różniła się ostatnia podróż od wcześniejszych, odbytych przed pandemią Covid-19?

Zaobserwowałem zdecydowanie mniejszy tłok na lotniskach co było dużym ułatwieniem w przemieszczaniu się.

Dlaczego podróże służbowe są istotne dla Pana firmy?

Firma prowadzi działalność globalną a statki pływają po całym świecie, co powoduje konieczność dotarcia do nich w wielu odległych krajach.

 

 

Dane z dnia: