Menu Button

Terminal 2-Satellite, Monachium – zastępcza komunikacja autobusowa

Do 6 września 2018 roku, od poniedziałku, 12:00, do czwartku, 12:00, automatyczny system transportu pasażerów (PTS) na lotnisku w Monachium zostanie częściowo ograniczony. W tym czasie pasażerowie będą przewożeni do i z Terminala 2-Satellite (gate’y K i L) autobusami.

 

Szczegóły transportu zastępczego do Terminala 2-Satellite:

- Pasażerowie ze strefy odlotów K:

autobusy co 2 minuty z gate’ów G 61 oraz G 62

- Pasażerowie ze strefy odlotów L:

autobusy co 4 minuty z gate’u H29

Pasażerowie tranzytowi przylatujący do Terminala 2 i kontynuujący podróż z Terminala 2-Satellite będą również przewożeni do strefy gate’ów K oraz L tymi samymi autobusami.

 

Szczegóły transportu zastępczego do Terminala 2:

- Miejsca odjazdu komunikacji zastępczej dla pasażerów przylatujących do Terminala 2-Satellite (gate’y K oraz L) są odpowiednio oznakowane. Autobusy przewożą pasażerów do strefy odbioru bagażu oraz do wyjścia.

- Pasażerowie tranzytowi, których następny rejs odlatuje z Terminala 2 są przewożeni do autobusem do strefu gate’ów G i H.

Z powodu zmiany środka komunikacji przejazd do strefy gate’ów może się wydłużyć nawet o 20 minut, dlatego pasażerowie są proszeni o uwzględnienie dodatkowego czasu podczas planowania podróży.

Autonomiczny podziemny pociąg na lotnisku łączy Terminal 2 z Terminalem 2-Satellite i jego funkcjonalność ma zostać rozszerzona, aby w przyszłości bez problemu mógł poradzić sobie z rosnącą liczbą pasażerów. W związku z tym, wymagane jest intensywne testowanie planowanej zmiany, podczas której system transportu pasażerskiego niestety nie jest dostępny.

Dane z dnia: