Menu Button

Çalışmalarınızı daha verimli hale getirin

İddialı projelerin üstesinden gelebilmek, yeni iş olanaklarını değerlendirmek ve önemli hedeflere ulaşabilmek için çalışanlar günlük görev ve sorumluluklarına odaklanmalarını sağlayabilecek ortam ve araçlara gereksinim duyarlar.

Bireysel veya takım çalışmalarının daha etkin hale getirilmesi ve aynı zamanda da şirketin stratejik tercihlerinin desteklenmesi şirket verimliliğinin artırılması açısından belirleyici rol oynar.


Bugünkü makalede gerek  şirket içinde gerekse şirket dışında iletişimin etkinleştirilmesine yönelik bazı pratik önerileri ele alacağız.


Çalışma ortamını optimize edin ve toplu performansı artırın


Yönetici asistanlarının görevlerinden biri de motivasyonu artırıcı nitelikte bir çalışma ortamı yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Böyle bir ortam çalışanlara destek verecek ve gerek işyerinde gerekse şirket dışında üstlenmiş oldukları sorumlulukları yerine getirmeleri için gerekli olan araçları ve motivasyonu sunacaktır.


Şirket içi iletişimin güçlendirilmesi, bir stratejik iletişim planı hazırlanması ve şirket politikalarının güncellenmesi gibi hususlar bireysel ve takım çalışmalarının verimliliğinin artırılması açısından belirleyici rol oynayan faktörler arasındadır.


Bu makalede çalışanların faaliyetlerini daha verimli şekilde koordine edebilmenize yardımcı olacak ve şirketinizin genel başarısına ve büyümesine katkı sağlayacak 7 pratik öneriyi sizinle paylaşmak istiyoruz.


1) İş seyahatlerinin ayrıntılı ve akılcı şekilde planlanmasına özen gösterin


Hangi alanda olursa olsun, bir ekip çalışmasının daha verimli olabilmesi için çalışanların yapacakları iş seyahatlerinin nasıl organize edileceği ve yönetileceği büyük önem taşır. Uçak ve otel rezervasyonlarının yapılması ve gerekli seyahat belgelerinin hazırlanmasının yanı sıra, yapılacak seyahat planlarının çalışanların kişisel gereksinimlerini karşılayabilmesi ve varış noktalarındaki görev ve sorumlulukları yerine getirebilmeleri açısından destekleyici nitelikte olması için gerek yönetim kademesi gerekse çalışanlar arasında uyum sağlanması çok önemlidir.


Seyahatin her aşamasının koordine edilmiş olması elemanların görevlerini tamamlamaları açısından belirleyici olacaktır. Kurumsal seyahat yöneticisi tarafından onaylanmış olan seyahat politikalarının ve seyahat bütçelerinin uygulamaya geçirilmesinin yönetici asistanlarının sorumlulukları arasında yer aldığını unutmamak gerekir. Aşağıda sunacağımız önerilerle yönetici asistanlarının bu alanda nasıl daha güçlü bir rol oynayabileceğini göstermeyi hedefliyoruz.


2) Yürütülmekte olan çalışmaların takibi ve yönetilmesi

Bir ekip çalışmasının daha verimli hale getirilebilmesi için, halen yürütülmekte olan faaliyetler hakkında bilgi sahibi olunması ve bunların takip edilmesi çok önemlidir. Bu husus sadece acilen tamamlanması gereken proje veya görevler üzerinde yoğunlaşmakla sınırlı değildir. Burada önemli olan, bireysel hedeflerin yerine getirilmesi açısından hangi aşamada olunduğuna ilişkin değerlendirme yaparken önceliklerin dikkate alınarak ilerlenmesidir. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi şirket içi iletişim ve stratejik bir iletişim planı ekip çalışmalarının başarısı açısından belirleyici rol oynayan iki temel faktörü oluşturacaktır.

 


3) Kendinize “nitelikli” zaman ayırın

İster iş yerinde, ister şirket dışında çalışıyor olun, her zaman kendinize nitelikli zaman ayırmanız gerektiğini unutmayın. Başkalarına destek olabilmeniz için kendi ruh ve beden sağlığınızın da yerinde olması gerekir.

Bu hususu hiçbir zaman göz ardı etmeyin ve şirket organizasyonu içinde sağlıklı bir yaşam tarzı yaratmak için çaba gösterin: Bir sabah kahvesi molası vermek veya iş arkadaşlarınızla öğle yemeğine çıkmak sadece rahatlamanızı ve biraz stres atmanızı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda o gün yapmanız gereken işler için güç ve enerji toplamanıza katkıda bulunacaktır.4) Toplantılar için kapsamlı bir ön hazırlık yapın

Departmanlar arası toplantılar, şirket içi ve şirket dışı toplantılar, müşteri görüşmeleri ve bilgilendirme kursları profesyonel gelişim ve yeni iş olanaklarının değerlendirilmesi açısından önemli faaliyetlerdir. Ancak bunların çalışanların günlük çalışmalarını engelleyici hale gelmemesi için önceden mümkün olduğu kadar iyi organize edilmeleri gerekir. Bir sonraki toplantıları için tüm hazırlıkların eksiksiz yapılmış olduğunu bilmek, çalışanların günlük çalışmalarını organize edebilmesine ve üzerinde çalıştıkları işe odaklanmalarına yardımcı olacaktır.


5) Çoklu görev denetimi


Gerek iş yerinde gerekse evde birçok işi birden yapma zorunluluğu artık gündelik yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş bulunuyor. Rutin işler olsa dahi, her gün yapmanız gereken işlerin nasıl öne çıkabildiğini ve stres yaratabildiğini, hatta sorumluluğunuzu zamanında yerine getirmenize engel olduğunu bir düşünün.

Ancak bazen iş hayatını özel yaşamdan nasıl ayırabileceğinizi bilmek de yeterli olmayacaktır. Diğer önerilerimizde de olduğu gibi, bu hususta da önceliklerinize ve zamanlamaya özen göstermeniz ve bunlara odaklanmanız çalışmalarınızı (ve iş-özel yaşam dengesini) iyileştirmek ve verimliliği artırmak açısından çok önemlidir.

 


6) Ekip çalışmalarını organize edin

 

Ekip çalışmasının desteklenmesinde yönetici asistanları belirleyici rol oynarlar. Ekip çalışmaları aynı zamanda çalışanlar arasında sağlam ve kalıcı ilişkiler kurulmasına da katkıda bulunur ve kıyaslama yapılabilmesi, diyalog kurulabilmesi ve nadiren dile getirilen konular hakkında fikir ve görüş alışverişinde bulunulması açısından eşsiz olanaklar sunar. Hatta bir soruna veya projeye yapılacak en doğru yaklaşımın belirlenmesine de katkıda bulunurlar.

Ayrıca çalışanlar arasında sağlıklı ilişkiler kurulması daha uyumlu bir çalışma ortamı yaratılmasını ve fikir birliği sağlanmasını ve ortak hedeflere yönelik bir işbirliği oluşturulmasını mümkün kılacaktır.7) Cazip hizmet ve avantajlar önerin

Şirket emeklilik programları, kişiye özel çözümler, mobil hizmetler ve ek avantajlar çalışanların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak, motivasyonlarının ve verimliliklerinin artmasına katkıda bulunacaktır.

Uygun araçlar geliştirerek çalışanların iş ve özel yaşamları arasında daha iyi bir denge kurabilmelerini ve huzurlu ve mutlu olmalarını sağlamak, onların şirkette kalıcı olması ve şirketin marka imajının güçlenmesi açısından çok önemlidir. Netice itibariyle iş hacmini genişletebilmek ve yeni iş olanaklardan yararlanabilmek için nitelikli elemanlar kazanabilmek gerekir. Yetenekli elemanlar çoğu kez güçlü ve modern bir imaja sahip olan ve buna uygun koşullar sunan şirketleri tercih ederler.

Şirket çalışanlarına seyahatlerinde nasıl avantaj ve konfor sağlayabileceğinizi öğrenmek ister misiniz? Aşağıdaki linke tıklayın ve PartnerPlusBenefit ile nasıl daha fazla avantaj elde edebileceğinizi öğrenin!

 

PartnerPlusBenefit ile

 

 

Yayınlandığı Tarih: