Menu Button

Çevre için güç birliği

”Karbon nötr” inisiyatifi ve sosyal sorumluluk ile çevreye ve topluma katkı sağlanıyor.

Lufthansa Group çalışanlarının tüm iş amaçlı uçuşları 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle “karbon nötr” hale getirildi. Bunu sağlamak için karbon salınımları İsviçre’nin ünlü İklim Koruma Vakfı myclimate tarafından dengelenecek.  Yapılacak bağışlar, CO2 miktarını azaltan ve sürdürülebilir gelişmeye olumlu katkı sağlayan ve en yüksek standartları karşılayan onaylı iklim koruma projelerine aktarılıyor.  Bu hizmet yakında doğrudan rezervasyon pencerelerine de entegre edileceğinden, müşterileriniz de yapacakları uçuşlardan kaynaklanacak karbon salınımlarını daha kolay telafi edebilecekler.  Çevrenin korunma girişimlerinin kapsamı genişliyor: Lufthansa Group 2030 yılına kadar Almanya, Avusturya ve İsviçre pazarlarında yer hizmetlerini de “karbon nötr” hale getirecek.  Bu amaçla yer hizmetlerinde kullanılan araçlarda elektrikli veya salınımsız alternatif araçlara geçilecek ve en kısa zamanda tümüyle    “yeşil “enerjiden yararlanılacak.

Almanya genelinde sosyal sorumluluk projelerinin yoğunlaştırılması ise yine alınacak önlemler arasında bulunuyor.  Lufthansa Group  tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projelerinin temel direğini kar amacı gütmeyen yardım kuruluşu help alliance oluşturuyor ve şirketler grubunun dünya genelinde sürdürdüğü yardım projeleri bu kuruluş tarafından yönetiliyor.  İcra Kurulu bu sosyal sorumluluk projelerinin -Almanya’dan başlamak üzere- şirketler grubunun ana lokasyonlarında daha kapsamlı hale getirilmesi ve  yeni projeler başlatılması yönünde karar almış bulunuyor.  Bu projeler help alliance örneğinde olduğu gibi çalışanlar tarafından öneriliyor ve yine onlar tarafından denetleniyor. 

Yayınlandığı Tarih: