Menu Button

İş gezilerinin iş geliştirme açısından önemi

Günümüzde modern teknolojiler uzaktan iletişim kurulmasına -eskiden akla bile gelmeyecek ölçüde-   olanak sağladığından, birçok firma iş gezilerini gereksiz bir harcama olarak görüyor. Müşteriye veya iş ortağına fiziksel olarak ulaşmanın imkansız olduğu durumlarda video konferans yöntemi çoğu kez en uygun çözümü oluşturuyor. Ancak iş geliştirme açısından bunun en doğru yöntem olduğunu söyleyebilir miyiz? Kabul etmeliyiz ki, hassas konularda veya potansiyel iş ortağı ile yeni bir ilişki başlatıldığında hiçbir yöntem yüz yüze yapılacak bir görüşmenin yerini tutamayacaktır. İş seyahatlerinin önemini ve iş geliştirme açısından sağladığı katkıyı gösteren 4 nedeni birlikte inceleyelim.

 

H1 – İş seyahatlerine neden yatırım yapmalıyız?

Yüz yüze yapılacak bir görüşme neden “aracılı” bir iletişimden daha iyidir?

İş seyahatlerine yönelik yatırımlar neden sürdürülmelidir?

 

  1. Müşterilerin güvenini kazanmak

Özellikle yeni veya potansiyel bir müşteri ile buluşmanız gerektiğinde, yüz yüze yapacağınız bir görüşme güven ve karşılıklı fikir alışverişine dayalı bir ilişki oluşturmanız açısından çok önemlidir. E-postalar, telefon görüşmeleri veya görüntülü aramalar hiç bir zaman yüz yüze yapılacak bir görüşme kadar  etkili olamayacaktır.

 

Yüz yüze yapılacak bir sohbet karşı tarafın gereksinimlerini ve çekincelerini daha iyi anlamanızı sağlar. Yüz yüze konuşulduğunda daha yüksek bir empati düzeyine ulaşabilir ve bir anlaşma sağlamanız veya bir işbirliği başlatmanız çok daha kolaylaşır.

 

Ayrıca doğrudan iletişim kurulduğunda –yazılı iletişimde sıkça karşılaşılabilen yanlış anlaşılmaların da – çoğu kez önüne geçilebilmekte ve taraflar arasında uyum sağlama olasılığı da artmaktadır. Bu husus, projelerin başarısı açısından gerekli olan kurumsal iletişimin en önemli unsurlarından birini oluşturur.

 

  1. Mevcut müşterilerle ilişkilerin güçlendirilmesi

Yüz yüze görüşme sadece yeni müşteriler için önem taşımakla kalmayıp, aynı zamanda mevcut müşterilerle ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin başlangıcında büyük zorluklarla oluşturulmuş karşılıklı güvenin desteklenmesi açısından da belirleyici rol oynar.

Ayrıca canlı görüşme yapılması yeni bir teklif sunmak ve bu teklifin nasıl hayata geçirileceğini somut olarak göstermek açısından çok önemlidir ve bunun bir görüntülü arama ile gerçekleştirilmesi asla mümkün değildir.

 

  1. İletişim ağının genişletilmesi

Bütün gününüzü firmanızda geçirdiğiniz takdirde, işinizi geliştirme olanaklarınız da elbette sınırlı olacaktır. Oysa seyahat ederken -belki bir havalimanında özel yolcu salonunda dinlenirken veya uçuş esnasında- sizin yaptığınız işle alakalı birine rastlama ve belki de onunla yeni veya yararlı bir iş ilişkisi başlatma olasılığı çok daha yüksek olacaktır.

Hele iş geziniz bir fuar ziyaretini veya bir mesleki konferansı da içeriyorsa, bu olasılık daha da artacaktır. Hiçbir zaman güçlü bir iletişim ağının değerini ve gücünü ve bu yollardan ulaşacağınız bilgiyi küçümsemeyenin, zira bunlar size tahmin edemeyeceğiniz kadar değerli fırsatlar sunabilir.

 

  1. İş gezilerinin yetenek gelişimine katkısı

İş gezileri sadece ticari açıdan değil, aynı zamanda çalışanların eğitimi açısından da katkı sağlar. İş gezisine çıkan elemanlar yeteneklerini geliştirme, alışılagelmişin dışında bir durumla karşılaştıklarında işbirliği ve uyum kabiliyetlerini güçlendirme ve aynı zamanda da kendilerini gerçekten çalıştıkları firmanın vazgeçilmez bir unsuru olarak görebilme fırsatını elde ederler. Tüm bunlar şirket çalışanları için önemli unsurlardır. Ayrıca iş gezisi tamamen eğitim amacıyla da düzenlenmiş olabilir. Günümüzde birçok eğitim programına online olarak da katılabilirsiniz, ancak bir sınıf içinde toplu halde edineceğiniz bilgiler, soru sorabilme ve eğitmenlerle yüz yüze iletişim kurabilme olanağı çok daha yararlı olacaktır.

Kurumsal seyahat giderleri, şüphesiz, her firma için küçümsenemeyecek bir harcama kalemi oluşturur. Ancak yüksek bir yatırım getirisi (ROİ) elde etme olasılığı da yüksektir. Bazı basit önlemlerle seyahat giderlerinden tasarruf edebilir, ek masrafları engelleyebilir ve böylelikle iş seyahatlerinden çok daha yüksek bir yarar elde edebilirsiniz.

 

Bu bağlamda seyahat yöneticisi en uygun ücret tarifelerini seçmek, harcamaları kontrol altına alacak yöntemleri belirlemek, seyahat giderlerinin hangi hizmetleri kapsadığı konusunda çalışanları bilgilendirmek ve onları firmanın seyahat politikası kuralları hakkında bilinçlendirmek suretiyle stratejik açıdan önemli bir rol üstlenir. Seyahat giderlerinin doğru şekilde yönetilmesi sayesinde, yapılacak seyahat harcamasına kıyasla çok daha değerli yeni fırsatlar ve ticari bağlantılar elde edilebileceği açıkça görülmektedir.

 

Bu nedenle, her ne kadar yeni ve gelişmiş teknolojiler giderek daha  yaygın hale geliyorsa da, konu ne olursa olsun, hiçbir iletişim yöntemi yerinde edinilecek bir deneyimin veya yüz yüze yapılacak bir görüşmenin yerini tutamayacaktır. İş seyahatleri doğrudan ilişki kurma olanağı verdiğinden güvene dayalı bir ilişki kurulmasına veya mevcut bir ilişkinin güçlendirilmesine katkıda bulunacak, yeni iş ortaklıkları tesis edilmesini sağlayacak ve iş gezisine katılan çalışanların genel kültürünü ve yeteneklerini geliştirecektir. Bu nedenle hedef ve yatırım getirisini özenli bir şekilde belirlemek suretiyle iş seyahatlerine gereken önemin verilmesi yerinde bir karar olacaktır. Olumlu beklentiler söz konusu olduğunda ise, seyahat bütçesinin kısıtlanmasına gerek olmayacaktır!

Yayınlandığı Tarih: