Menu Button
Travel management service: lower travel costs with PartnerPlusBenefit

Küresel seyahat yönetimi : PartnerPlusBenefit ile seyahat giderlerini azaltın

Giderek küreselleşen iş yaşamında seyahat yönetimi daha fazla önem kazanıyor.

Çalışanlar ne kadar çok iş amaçlı seyahat ederlerse, kurumsal seyahat yönetimi harcamaları da o denli artıyor. Bu nedenle şirketlerin kapsamlı bir kurumsal avantaj programı ile oluşan giderlerin hiç değilse bir bölümünü “kurtarabilmeleri” çok önemli hale gelmiş bulunuyor.

PartnerPlusBenefit ile tanışın. Lufthansa'nın kapsamlı kurumsal sadakat programı küçük ve orta ölçekli şirketlere iş gezileri için yapılacak seyahat ve hizmet harcamalarından tasarruf etmeleri için yeni fırsatlar sunuyor. PartnerPlusBenefit ayrıca ödül bilet, ücretsiz upgrade, FlyNet kuponları, lounge giriş kartı, ödül ürünler gibi ödüllerle şirket çalışanlarının ve kurumsal yolcuların motive edilmelerini sağlıyor..

Daha fazla bilgi alın ve hemen yararlanın

Konuya ilişkin destekleyici bilgi

Değişik pazarlar – Değişik oyun kuralları

Modern teknolojilere rağmen, hedeflenen uluslararası pazarların işleyişlerine ilişkin bilgi eksikliği, özellikle de yabancı pazarlara ilişkin bilgi eksikliği, yüksek gümrük vergileri ve know-how yetersizliği şirketlerin küresel büyüme hızını engelleyici unsurları oluşturuyor.

Ayrıca uluslararası ortaklar ve müşteri gruplarıyla ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sürdürebilmek hiç kolay olmuyor. Yeni pazarlara girmek ve bu pazarlar hakkında bilgi edinmek, başlamış olan uluslararası girişimleri sürekli kontrol edebilmek kısıtlı kaynakların giderek azalmasına neden oluyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen şu anda ulaşabileceğimiz ve henüz değerlendirilmemiş potansiyeller de bulunuyor.

İş seyahati: Başarıya yolculuk

Uluslararası iş ilişkileri şirketlerin ticari başarısı açısından giderek vazgeçilmez bir önkoşul haline gelmiş bulunuyor. İş ilişkileri sayesinde işletmenin esas faaliyetleri güçleniyor ve şirketin sürdürülebilir bir büyüme gösterebilmesi sağlanıyor. Bu nedenle de  birçok Türk ve Kıbrıs şirketinde kurumsal seyahatlerin giderek yoğunlaştığı görülüyor. Elbette bu artışın da bir bedeli oluyor. Türkiye ve Kıbrıs’ta kurumsal seyahat harcamaları –tüm tasarruf önlemlerine rağmen – giderek artıyor. Özellikle orta ölçekli firmalar seyahat süreleri, uçuş hatları veya seyahat sıklığından taviz vermeksizin hızla artan seyahat giderlerine uyum sağlamaya çalışıyorlar.

Artan yakıt fiyatları, Avrupa’da geçerli emisyon sınırları ve ulusal havayolu taşımacılığı vergileri, uçak bileti fiyatlarının artmasına neden olan faktörler arasında yer alıyor. Şirketlerin esas seyahat giderlerinin yanısıra iş seyahatlerinde oluşacak yemek ve konaklama giderlerini ve dolaylı harcamaları da göz önünde bulundurması gerekiyor. Kurumsal seyahatlerin sayısında artış olduğunda, birikmiş giderler iş seyahatinin gerçek değerinde düşüşe neden olabiliyor.

Etkin kurumsal seyahat yönetimi

Gerek kurumsal seyahat giderlerindeki gerekse iş seyahatlerinin önemindeki artış bağlamında  profesyonel seyahat yönetimine yönelik yatırımlar gerekli hale gelmiş bulunuyor. Etkin kurumsal seyahat yönetiminin ana hedefini şirketlerin kurumsal seyahat giderlerinin optimize edilmesi oluşturuyor. Bir kurumsal seyahat acentesi veya seyahat yönetimi hizmeti sunan bir firmayla işbirliği yapmak belki de bu alanda atılabilecek ilk adımı oluşturuyor. Bu tür acenteler  planlama ve rezervasyon giderlerinden, ama aynı zamanda da seyahat esnasında oluşacak giderlerden tasarruf edilebilmesine yönelik yeni çözümler getiriyor ve dolayısıyla geniş kapsamlı bir seyahat yönetimi sunuyorlar. Seyahat giderleri düşürülerek, şirketin rekabet alanında güçlü ve başarılı olması sağlanıyor. Alınacak profesyonel destek aynı zamanda çalışanların zamandan tasarruf ederek, esas faaliyetlerine odaklanabilmelerini sağlıyor.

PartnerPlusBenefit ile kombine seyahat yönetimi

PartnerPlusBenefit seyahat yönetiminin etkinleştirilmesi açısından belirgin destek sağlar.  Kurumsal avantaj programlarına katılmak suretiyle seyahat giderleri belirgin oranda azaltılacak ve şirketin kurumsal seyahat bütçesinin daha etkin bir şekilde “esnetilmesi” mümkün olacaktır. Toplanan puanlar ödül bilet, ücretsiz upgrade veya diğer ödüller için harcanabileceği için,  kurumsal seyahatlere daha fazla kaynak ayrılacaktır. Böylelikle şirket çalışanları Lufthansa’nın PartnerPlusBenefit programı ile önemli iş görüşmelerine şahsen katılabilme olanağını elde edeceklerdir.